دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری

آئين نامه و دستورالعمل هاي ابلاغي

آئين نامه و دستورالعمل هاي ابلاغي

  • دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد به روش زنده‌گیری و مرگ با ترحم
  • دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد به روش زنده‌گیری و مرگ با ترحم
  • شیوه نامه نظارت بر نحوه نگهداری سگ‌های گله و نگهبان
  • خدمات شهری-بهداشت-آئین نامه ها

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.