گزارش تصویری

ديدار اعضاي شوراي شهر تهران با مهندس افشاني - 1396/08/13

ديدار اعضاي شوراي شهر تهران با مهندس افشاني - 1396/08/13

مراسم توديع و معارفه معاون پشتيباني و مديركل نوسازي و تحول اداري و حمل و نقل ترافيك سازمان - 1396/08/13

مراسم توديع و معارفه معاون پشتيباني و مديركل نوسازي و تحول اداري و حمل و نقل ترافيك سازمان - 1396/08/13

مراسم اعطاي احكام شهرداران اردبيل ، زنجان ، فرديس و ورامين از سوي مهندس افشاني - 1396/08/09

مراسم اعطاي احكام شهرداران اردبيل ، زنجان ، فرديس و ورامين از سوي مهندس افشاني - 1396/08/09

ديدار نماينده هاي اراك، كرمان، تربت حيدريه، ايلام و ممسني در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/08

ديدار نماينده هاي اراك، كرمان، تربت حيدريه، ايلام و ممسني در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/08

ديدار نماينده هاي سمنان،خواف و رشتخوار ، بندر لنگه و بابلسر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/07

ديدار نماينده هاي سمنان،خواف و رشتخوار ، بندر لنگه و بابلسر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/07

ديدار نماينده دهلران با مهندس افشاني - 1396/08/03

ديدار نماينده دهلران با مهندس افشاني - 1396/08/03

مراسم اعطاي احكام شهرداران اروميه ، آمل و نيشابور از سوي مهندس افشاني - 1396/08/01

مراسم اعطاي احكام شهرداران اروميه ، آمل و نيشابور از سوي مهندس افشاني - 1396/08/01

نشست توسعه شهري و روستايي استان خوزستان با حضور مهندس افشاني و شهرداران و روساي شوراها - 1396/07/27

نشست توسعه شهري و روستايي استان خوزستان با حضور مهندس افشاني و شهرداران و روساي شوراها - 1396/07/27

مراسم اعطاي احكام شهرداران اراك ، ساوه ، نسيم شهر و شهر قدس از سوي مهندس افشاني - 1396/07/25

مراسم اعطاي احكام شهرداران اراك ، ساوه ، نسيم شهر و شهر قدس از سوي مهندس افشاني - 1396/07/25

دیدار نماینده نهاوند با رئیس سازمان - 1396/07/24

دیدار نماینده نهاوند با رئیس سازمان - 1396/07/24

نشست هماهنگي نوسازي ناوگان اتوبوسراني كلانشهرها - 1396/07/22

نشست هماهنگي نوسازي ناوگان اتوبوسراني كلانشهرها - 1396/07/22

بازديد مهندس افشاني از زيرساختهاي مرز خسروي - 1396/07/20

بازديد مهندس افشاني از زيرساختهاي مرز خسروي - 1396/07/20

سخنراني رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در همايش ملي روز روستا و عشاير - 1396/07/15

سخنراني رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در همايش ملي روز روستا و عشاير - 1396/07/15

مراسم اعطاي احكام 8 شهرداراز سوي معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور - 1396/07/12

مراسم اعطاي احكام 8 شهرداراز سوي معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور - 1396/07/12

مراسم معارفه مهندس افشاني معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزيرکشور و تكريم مهندس خندان دل- 1396/07/01

مراسم معارفه مهندس افشاني معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزيرکشور و تكريم مهندس خندان دل- 1396/07/01

1 2 3 4 5 6 7...19

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.