گزارش تصویری

اعطای احکام شهرداران جدید مشهد و یزد - 1396/06/26

اعطای احکام شهرداران جدید مشهد و یزد - 1396/06/26

نشست مديريت سفيد بالك ها در فضاي سبز و راهكارهاي مقابله با آن در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور-1396/06/22

نشست مديريت سفيد بالك ها در فضاي سبز و راهكارهاي مقابله با آن در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور-1396/06/22

نشست مدیران عامل سازمان‌های مدیریت بار و مسافر شهرداری‌ها- 1396/06/22

نشست مدیران عامل سازمان‌های مدیریت بار و مسافر شهرداری‌ها- 1396/06/22

افتتاح فازدوم خط یک قطارشهری‌ شیراز توسط وزیر کشور – 1396/05/31

افتتاح فازدوم خط یک قطارشهری‌ شیراز توسط وزیر کشور – 1396/05/31

سی و دومین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیراني های شهری کشور -1396/05/24

سی و دومین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیراني های شهری کشور -1396/05/24

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/05/16

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/05/16

نشست منتخیبن شوراهای شهر و شهرداران استان مرکزی با  رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - 96/5/11

نشست منتخیبن شوراهای شهر و شهرداران استان مرکزی با رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - 96/5/11

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/05/09

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/05/09

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/05/02

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/05/02

اولين جلسه کمیته پدافندغیرعامل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور -1396/04/28

اولين جلسه کمیته پدافندغیرعامل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور -1396/04/28

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/04/26

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/04/26

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/04/19

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1396/04/19

نشست تخصصي توزيع اعتبارات بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 96- 96/04/11

نشست تخصصي توزيع اعتبارات بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 96- 96/04/11

ديدار مهندس خندان دل با مديران شهري نانجينگ كشور چين - 96/04/11

ديدار مهندس خندان دل با مديران شهري نانجينگ كشور چين - 96/04/11

محفل انس با قرآن در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور -1395/03/20

محفل انس با قرآن در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور -1395/03/20

1 2 3 4 5 6 7 8...19

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.