گزارش تصویری

ديدار نماينده هاي قزوين،نوشهر،چالوس،فيروزآباد،سپيدان و نايين در مجلس با مهندس افشاني - 1396/09/13

ديدار نماينده هاي قزوين،نوشهر،چالوس،فيروزآباد،سپيدان و نايين در مجلس با مهندس افشاني - 1396/09/13

ديدار نماينده هاي بروجن و گناباد در مجلس با مهندس افشاني - 1396/09/08

ديدار نماينده هاي بروجن و گناباد در مجلس با مهندس افشاني - 1396/09/08

جلسه هماهنگي انتشار اوراق مشاركت براي قطار شهري هاي اهواز و مشهد-1396/09/07

جلسه هماهنگي انتشار اوراق مشاركت براي قطار شهري هاي اهواز و مشهد-1396/09/07

ديدار نماينده هاي سبزوار، ماكو و شوش در مجلس با مهندس افشاني - 1396/09/01

ديدار نماينده هاي سبزوار، ماكو و شوش در مجلس با مهندس افشاني - 1396/09/01

اعطای احکام شهرداران آبادان، زاهدان و کرمانشاه توسط مهندس افشانی - 1396/08/24

اعطای احکام شهرداران آبادان، زاهدان و کرمانشاه توسط مهندس افشانی - 1396/08/24

مراسم اعطاي احكام شهرداران بجنورد و سنندج از سوي مهندس افشاني - 1396/08/21

مراسم اعطاي احكام شهرداران بجنورد و سنندج از سوي مهندس افشاني - 1396/08/21

ديدار نماينده هاي سراوان، آباده و شاهين شهر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/15

ديدار نماينده هاي سراوان، آباده و شاهين شهر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/15

مراسم اعطاي احكام شهرداران شيراز ، تبريز و ملارد از سوي مهندس افشاني - 1396/08/14

مراسم اعطاي احكام شهرداران شيراز ، تبريز و ملارد از سوي مهندس افشاني - 1396/08/14

نشست خبري مهندس افشاني در خصوص اقدامات كميته زير ساخت ستاد اربعين - 1396/08/14

نشست خبري مهندس افشاني در خصوص اقدامات كميته زير ساخت ستاد اربعين - 1396/08/14

ديدار اعضاي شوراي شهر تهران با مهندس افشاني - 1396/08/13

ديدار اعضاي شوراي شهر تهران با مهندس افشاني - 1396/08/13

مراسم توديع و معارفه معاون پشتيباني و مديركل نوسازي و تحول اداري و حمل و نقل ترافيك سازمان - 1396/08/13

مراسم توديع و معارفه معاون پشتيباني و مديركل نوسازي و تحول اداري و حمل و نقل ترافيك سازمان - 1396/08/13

مراسم اعطاي احكام شهرداران اردبيل ، زنجان ، فرديس و ورامين از سوي مهندس افشاني - 1396/08/09

مراسم اعطاي احكام شهرداران اردبيل ، زنجان ، فرديس و ورامين از سوي مهندس افشاني - 1396/08/09

ديدار نماينده هاي اراك، كرمان، تربت حيدريه، ايلام و ممسني در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/08

ديدار نماينده هاي اراك، كرمان، تربت حيدريه، ايلام و ممسني در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/08

ديدار نماينده هاي سمنان،خواف و رشتخوار ، بندر لنگه و بابلسر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/07

ديدار نماينده هاي سمنان،خواف و رشتخوار ، بندر لنگه و بابلسر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/07

ديدار نماينده دهلران با مهندس افشاني - 1396/08/03

ديدار نماينده دهلران با مهندس افشاني - 1396/08/03

1 2 3 4 5 6 7 8 9...22

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.