امضاي قرارداد ساخت 215 دستگاه واگن مترو در داخل كشور - 1395/12/23

امضاي قرارداد ساخت 215 دستگاه واگن مترو در داخل كشور - 1395/12/23
پیوست ها

کد: 5008790

زمان انتشار: چهارشنبه 25 اسفند 1395 12:28 ب.ظ

تعداد نمایش: 174

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.