سخنراني رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در همايش ملي روز روستا و عشاير - 1396/07/15

سخنراني رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در همايش ملي روز روستا و عشاير - 1396/07/15
پیوست ها

کد: 50012656

زمان انتشار: یکشنبه 16 مهر 1396 09:51 ق.ظ

تعداد نمایش: 253

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.