ديدار مهندس خندان دل با مديران شهري نانجينگ كشور چين - 96/04/11

ديدار مهندس خندان دل با مديران شهري نانجينگ كشور چين - 96/04/11
پیوست ها

کد: 50011814

زمان انتشار: سه شنبه 13 تیر 1396 01:00 ب.ظ

تعداد نمایش: 502

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.