نشست منتخیبن شوراهای شهر و شهرداران استان مرکزی با رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - 96/5/11

نشست منتخیبن شوراهای شهر و شهرداران استان مرکزی با  رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - 96/5/11
پیوست ها

کد: 50012115

زمان انتشار: چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:48 ق.ظ

تعداد نمایش: 466

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.