مراسم تجليل از بازنشستگان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 1395/12/24

مراسم تجليل از بازنشستگان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 1395/12/24
پیوست ها

کد: 5008791

زمان انتشار: چهارشنبه 25 اسفند 1395 11:33 ق.ظ

تعداد نمایش: 136

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.