مراسم اعطاي احكام 8 شهرداراز سوي معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور - 1396/07/12

مراسم اعطاي احكام 8 شهرداراز سوي معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور - 1396/07/12
پیوست ها

کد: 50012631

زمان انتشار: شنبه 15 مهر 1396 11:53 ق.ظ

تعداد نمایش: 390

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.