مراسم اعطاي احكام شهرداران دزفول،سمنان،بابل و قزوين از سوي مهندس افشاني - 1396/09/14

مراسم اعطاي احكام شهرداران دزفول،سمنان،بابل و قزوين از سوي مهندس افشاني - 1396/09/14
پیوست ها

کد: 50013280

زمان انتشار: سه شنبه 14 آذر 1396 02:59 ب.ظ

تعداد نمایش: 276

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.