گزارش تصویری/جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بریاست دکتر جمالی نژاد-97/11/17

گزارش تصویری/جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بریاست دکتر جمالی نژاد-97/11/17
پیوست ها

کد: 50018285

زمان انتشار: چهارشنبه 17 بهمن 1397 10:46 ب.ظ

تعداد نمایش: 75

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.