گزارش تصويري/نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور دكتر جمالي نژاد -98.2.31

گزارش تصويري/نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور دكتر جمالي نژاد -98.2.31
پیوست ها

کد: 50018862

زمان انتشار: شنبه 4 خرداد 1398 12:33 ب.ظ

تعداد نمایش: 202

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.