گزارش تصويري/ششمين انتخابات شهرداران عضو شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري های کشور- 1397/7/18

گزارش تصويري/ششمين انتخابات شهرداران عضو شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري های کشور- 1397/7/18
پیوست ها

کد: 50017244

زمان انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397 05:47 ب.ظ

تعداد نمایش: 511

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.