تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- 8/1/94

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.