نشست شورای هماهنگی حقوقی شهرداری های مراکزاستانها تشکیل شد

اولین نشست شورای هماهنگی حقوقی شهرداری های مراکز استان و کلانشهرها با حضور شهسواری رییس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سوی دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این سازمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شهسواری در این نشست ضمن تقدیر از دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خاطر تشکیل اولین نشست شورای هماهنگی حقوقی شهرداری ها ، جایگاه دفاتر حقوقی شهرداری ها را در زمینه بهبود خدمات مدیریت شهری به شهروندان و رفع برخی مشکلات اجرایی شهرداری ها با اهمیت ذکر کرد.

وی افزود: بالغ بر 35 وظیفه استاندارد و ذاتی برای دفاتر حقوقی شهرداری ها مشخص شده که برای شکل گیری ساختار این واحدها متناسب با این وظایف ، باید از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری ها ابلاغ شود زیرا بی توجهی به آنها این واحدها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: دفاتر حقوقی شهرداری ها باید مشخص نمایند که برنامه محورند یا وظیفه محورند که فقط نقش پشتیبان را در سیستم ایفا می نمایند و ضرورت دارد چشم انداز های جدیدی را برای فعالیتهای خود مطابق با برنامه های بالادستی و عملیاتی ترسیم کنند.

وی همچنین بر انجام پژوهش های ماموریت محور از سوی دفاتر خقوقی و فعال شدن آنها در حوزه بهره مندی از ظرفیتهای فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری تاکید نمود.

شهسواری در ادامه بر ضرورت تحول در ساختار حقوقی دفاتر حقوقی، تهیه بانک های اطلاعاتی و سامانه های مختلف کاری حوزه حقوقی شهرداری ها نظیر سامانه دعاوی و سامانه جامع اموال غیر منقول و سامانه املاک را یادآور شد و گفت : برای حفظ تشخص اداری کارکنان حقوقی شهرداری ها و تقویت انگیزه کاری در آنها بابد برنامه ریزی های لازم را به عمل آورد.

در ادامه این جلسه دکتر سرتیپی دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،جایگاه دفاتر حقوقی شهرداری ها را به دلیل ارتباط با شهروندان بسیار مهم ذکر کرد و گفت: با توجه به تاکیدات دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و مهندس خندان دل رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،رویکر جدید دفتر حقوقی سازمان اینست که دفاتر حقوقی به واحدهای قاعده گذار تبدیل شوند و یکی از اولویتهای کاری عمده ما عملیاتی نمودن این موضوع است.

وی افزود: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور لبه تماس حاکمیت با شهروندان است لذا عملکرد این سازمان و متعاقب ان شهرداری ها و دهیاری ها در زمینه ارتقاء حقوق مردم و رضایتمندی آنان از حاکمیت با اهمیت است و بطور یقین عملکرد هر یک موجب رضایت مقام معظم رهبری و مردم شریف کشور خواهد بود و ضرورت دارد که تمام تلاش خانواده بزرگ حقوقی شهرداری ها و دهیاریها بر این مهم متمرکز باشد.

سرتیپی با بیان اینکه دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر ای نخستین بار به عنوان عضو در جلسه مسئولان خقوقی دستگاه ها و سازمان ها شرکت نموده است ،در ادامه اظهار کرد: به دنبال تعامل بیشتر با قوه قضاییه و دیوات عدالت اداری و بهره مندی از ظرفیت حقوقی مجموعه دولت برای حمایت از شهرداریها و شوراها هستیم.

در ادامه این نشست مدیران حقوقی شهرداری ها نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه مسایل حوزه کاری خود و بهبود و ارتقای خدمات این دفاتر و شورای هماهنگی حقوقی شهرداری های مراکز استان و کلانشهرها بیان نمودند.

در انتها مقرر شد جلسات این شورا از این پس بطور مستمر و با دستور کار مشخص تشکیل شود.

ضمنا دستور کار جلسه آینده شورا ، اصلاح ساختار حقوقی شهرداری ها تعیین شد.

همچنین مقرر شد 3 کارگرده تخصصی ذیل این شورا با عناوین کارگروه دعاوی ، کارگروه قوانین و مقررات و کارگروه آموزش تشکیل شود.

کد: 5002285

زمان انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1392 02:32 ق.ظ

تعداد نمایش: 16

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.