فوق‏ العاده ايثارگري ماده 51 قانون جامع خدمات‏ رساني به ايثارگران شاغل واجد شرايط در شهرداري‏ها پرداخت مي‏شود

فوق‏ العاده ايثارگري ماده 51 قانون جامع خدمات‏ رساني به ايثارگران شاغل واجد شرايط در شهرداري‏ها  پرداخت مي‏شود

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور از پرداخت فوق‏ العاده ايثارگري ماده 51 قانون جامع خدمات‏ رساني به ايثارگران شاغل واجد شرايط در شهرداري‏ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور، محمد حسن آبادي ضمن اعلام اين خبر گفت : با پي گيري‏هاي مكرر دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور از مراجع ذيصلاح براي كمك به ايثارگران شاغل در شهرداري‏ها،‌ با كسب نظريه سازمان اموراداري و استخدامي كشور، پرداخت فوق العاده ايثارگري موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام در احكام كارگزيني شهداء، جانبازان 25درصد و بالاتر، آزادگان، همسران و فرزندان شهداء شاغل در شهرداري‏ها قابل درج و پرداخت مي ‏باشد.

وي افزود: چون مبناي تعيين مبلغ فوق العاده بر اساس حداقل حقوق كاركنان دولت است و اين حداقل در مورد كارمندان رسمي و پيماني مصداق دارد؛ لذا كاركنان ايثارگر با حالات استخدامي رسمي و پيماني مشمول اين فوق العاده هستند.

حسن آبادي متذكر شد: برقراري فوق‏ العاده ايثارگري مذكور، پس از تامين بار مالي از محل درآمدهاي قانوني شهرداري در بودجه شهرداري با تصويب شوراي اسلامي شهر قابل اجرا خواهد بود و مبناي محاسبه مبلغ پرداخت آن معادل25درصد حداقل حقوق مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت( 6،600،000 ريال مندرج در تصويب‏نامه شماره 5700/ت 54204هـ مورخ 96/1/26هيأت وزيران) است كه براي سال 1396مبلغ يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال (1/650/000 ) مي باشد.

 

کد: 50011883

زمان انتشار: شنبه 24 تیر 1396 08:39 ق.ظ

تعداد نمایش: 3516

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.