نشست هماهنگي مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي با سازمان اداري و استخدامي در حوزه آموزش تشكيل شد

نشست هماهنگي مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در زمينه امور آموزشي شهرداري ها و دهياريها با امورآموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در سازمان اداري و استخدامي كشور تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،‌ در ابتداي جلسه مجيد عبدالهي رئيس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي فرايند هاي آموزشي در حوزه شهرداري ها و دهياري هاي كشور را تشريح نمود و گفت: ارايه برنامه هاي آموزشي به شهرداري ها و دهياريها جزء شالوده و اساس سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور است و هم اكنون اين سازمان 126 هزار نفر عضو شوراي اسلامي شهر و روستا، بيش از37 هزار نفر دهيار و مسئول مالي و فني دهياري و قريب به 350 هزار نفر كاركنان شاغل در شهرداري هاي كشور را زير چتر حمايتي خود دارد كه اين آمار اهميت و جايگاه اين سازمان و ضرورت ارئه آموزش هاي كاربردي به مجموعه شهرداري ها و دهياري ها را نشان مي دهد .

در ادامه رمضاني رئيس امور آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشورضمن تشريح آخرين اقدامات انجام گرفته در زمينه آموزش كاركنان گفت: هم كنون نظام ارزيابي عملكرد مديران و كارشناسان به اين حوزه محول گرديده كه بر طبق آن منبعد براي انتصاب در پست هاي مديريتي بايد شرايط ذكر شده در اين نظام رعايت گردد و يكي از اركان اساسي اين نظام شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط است .

وي اضافه كرد: هدف از تهيه اين نظام، ارزيابي شايستگي حرفه اي مديران و تربيت كارشناسان براي انتصاب در پست هاي مديريتي است .

وي افزود: از ديگر امور در دست اقدام بازنگري در نظام اموزش كاركنان دستگاههاي اجرايي است كه در آن آموزش هاي شايسته محوري در اولويت قرار گرفته اند و همچنين در اين نظام بر تهيه محتواهاي آموزشي تخصصي و استفاده از اساتيد تجربي و اجرايي در برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاربردي نمودن آنها تاكيد شده است .

رمضاني همچنين گفت: بازنگري در در دوره هاي حين انتصاب مديران از ديگر امور در دست اقدام است كه در آن بر شايسته محوري تاكيد شده و دوره هاي به دو صورت عمومي و تخصصي تعريف شده اند كه دوره هاي عمومي توسط مركزآموزش مديريت دولتي و دوره هاي تخصصي توسط دستگاه تخصصي مربوطه اجرا مي گردد .

در انتهاي جلسه بر افزايش همكاري ها و  تعامل فيمابين به منظور بسط و گسترش آموزش در شهرداري ها و دهياري كشور تاكيد شد .

 

کد: 50018785

زمان انتشار: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 09:44 ق.ظ

تعداد نمایش: 231

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.