تفاهم نامه همکاری بین سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور با سازمان دامپزشکی کشور- 16/9/93

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.