تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و معاونت امور تعاون وزارت تعاون -1/12/91

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.