جلد سوم کتاب استعلامات حقوقی شهرداری ها و شوراها منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، این کتاب با هدف پاسخگوئی به پرسشها و ابهامات حقوقی موجود در اقدامات و فعالیتهای شهرداران ودست اندرکاران مدیریت شهری از سوی دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه شده است .

در این کتاب مطالب حقوقی در زمینه تملک اراضی،مباحث اداری،مالی و قضائی شهرداریها ، عوارض و شوراها در قالب پرسش و پاسخ های مطرح در این حوزه که منبعث از ابهام،اجمال و تعارض های قانونی است و برای بسیاری از شهرداری ها و شوراها جنبه کاربردی داشته ،درج شده است .

در این کتاب همچنین مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مجموعه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص شهرداری ها نیز درج شده است.

شایان ذکر است پیش از این جلد های اول و دوم این کتاب شامل مطالب حقوقی مرتبط با املاک شهرداریها ، عوارض مربوط به شهرداری و قانون تجمیع عوارض ، مباحث اداری ، مالی و قضائی شهرداریها ، مسائل مربوط به دهیاری وشوراها از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منتشر شده است .

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مراجعه نمایند.

کد: 5002329

زمان انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1392 02:32 ق.ظ

تعداد نمایش: 238

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.