دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسي در شهرداريها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.