نتایج اجرای طرح نظام ارزیابی عملکرد دهیاری های استان آذربایجان غربی اعلام شد

دفتر بازرسی و نظارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اجرای طرح نظام ارزیابی عملکرد دهیاری های استان آذربایجان غربی خبرداد که بر اساس آن عملکرد 44 درصد دهیاری های استان خوب و 43 درصد متوسط ارزیابی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، طرح "نظام ارزیابی عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها"برای اولین بار در تاریخ تاسیس شهرداری ها و دهیاری ها در سطح ملی توسط دفتر بازرسی و نظارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور انجام گرفته است.

نظام مذکور برای دهیاری ها براساس شاخص های فنی و علمی تعیین شده برای ارزیابی عملکرد دهیاری ها مشتمل بر 52 شاخص تهیه و تنظیم شده است.

حوزه های عملکردی دهیاری ها که مشمول ارزیابی قرار گرفته اند عبارتند از:طرح هادی روستا ،خدمات روستائی ،امور اداری،فرهنگی ، اجتماعی و امور مالی.

با توجه به ارزیابی انجام شده از مجموع 1062 دهیاری استان آذربایجان غربی465 دهیاری که 44 درصد مجموع دهیاری های استان را در برمی گیرد،دارای عملکرد خوب و 459 دهیاری معادل 43درصد دهیاری های استان دارای عملکرد متوسط می باشند.

همچنین61دهیاری دارای عملکردبسیار خوب،7 دهیاری دارای عملکرد ضعیف و یک دهیاری دارای عملکرد بسیار ضعیف بوده اند.

بر اساس نظام ارزیابی عملکرد دهیاری ها ،‌عملکرد هر دهیاری در هر شاخص به صورت کمی با تقسیم بندی پنج گانه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.چنانچه نتیجه ارزیابی بین صفر تا 20 باشد عملکرد بسیار ضعیف ، بین 21 تا 40 ضعیف ، بین 41 تا 60 متوسط ، بین 61 تا 85 خوب و بین 86 تا 100 بسیار خوب است.

دفتر بازرسی و نظارت برخی نتایج اجرای این طرح را تشکیل بانک اطلاعات عملکرد دهیاریها برای نخستین بار در کشور،شناسایی دهیاری های برتر در سطح استان ،ایجاد انگیزه خدمات رسانی و ایجاد فضای رقابت سالم در سطح دهیاری ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف دهیاریها و در پی آن آسیب شناسی و برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات و چالشها عنوان نموده است.

کد: 5002344

زمان انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1392 02:32 ق.ظ

تعداد نمایش: 19

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.