برگزاری چهل و یکمین جلسه کمیته فرعی توسعه پایدار روستایی

چهل و یکمین جلسه کمیته فرعی توسعه پایدار روستایی با حضور 15دستگاه مسول درامر توسعه و عمران روستایی چهارم مرداد در محل موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، کمیته فرعی توسعه پایدار روستایی باعضویت 15دستگاه مسول درامر توسعه وعمران روستایی باهدف ایجاد نهاد مدیریتی و تخصصی برای تصمیم سازی و تصمیم گیریهای بخشی در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی،تدوین راهبردهاوشاخصهای ملی،منطقه ای ومحلی توسعه روستایی،تعربف و ارائه طرحها ومطالعات مرتبط با توسعه روستایی تشکیل شده است.

سازمان شهرداریها ودهیاریها کشور (دفتر عمران و توسعه روستائی)به عنوان یکی از اعضای اصلی در این کمیته از جایگاه مدیریت روستایی (دهیاری )عضویت دارد.

بررسی اخبار و پیشنهادها، تبیین نقش وعملکرد نواحی صنعتی روستایی درتوسعه پایدار روستایی توسط نماینده سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ، ارائه گزارش از اقدامات انجام شده درخصوص طرح همکاری با مؤسسه بین‌المللی جایکا توسط نمایندگان دستگاههای عضو کمیته توسعه پایدار روستایی از اهم موارد مطرح شده در جلسه مذکور بود.

کد: 5002340

زمان انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1392 02:32 ق.ظ

تعداد نمایش: 14

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.