بندهاي قانون بودجه سال 95 در خصوص تكاليف عمومي و اختصاصي مرتبط با وزارت كشور و سازمانهاي تابعه

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.