تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان مدیریت بحران کشور - 11/4/93

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.