نشست همكاري مشترك سازمان شهرداريها و دهياريها با آژانس جايكا درزمينه تقويت ظرفيت مديريت بحران در شهرداريها تشكيل شد

نشست همكاري مشترك سازمان شهرداريها و دهياريها با آژانس جايكا درزمينه تقويت ظرفيت مديريت بحران در شهرداريها تشكيل شد

نشست همكاري مشترك سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا) در زمينه تقويت ظرفيت مديريت بحران در شهرداريها با حضور معاون امور شهرداري هاي اين سازمان تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، در اين جلسه حسين رجب صلاحي معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور طي سخناني با اشاره به اينكه طي سالهاي گذشته برنامه ريزي و همكاري هاي مناسبي در زمينه هاي مديريت پسماند، آتش نشاني و مديريت بحران بين اين سازمان و آژانس جايكا صورت گرفته است، گفت: از سال 1392 با انجام مطالعات و بررسي تجارب كشور ژاپن و ساير كشورهاي ديگر موضوع پيش بيني ساختار مديريت بحران براي شهرداريها در دستور كار سازمان بوده و در نهايت دستورالعمل تشكيل ستادهاي مديريت بحران شهرداريهاي كشور در سال 1394 تصويب و به كل شهرداريها ابلاغ شده است.

وي اضافه كرد: همزمان با اين موضوع با طي مرحل قانوني و صدور مجوزهاي لازم ارتقاي دانش مسئولين اين ستادها نيز در مدنظر قرار گفته و بر اين اساس پروژه برنامه توليد مشترك دانش براي تقويت ظرفيت مديريت بحران در شهرداري ها به آژانس جايكا منعكس و بعد از تاييد و تصويب در آژانس ياد شده اجرايي گرديده است.

وي با اشاره به تجارب موفق اجراي اين طرح و برنامه ريزي براي ارتقاي دانش مسئولين ستادهاي مديريت بحران شهرداريهاي كشور اشاره داشت؛ برنامه اجرايي اين طرح با برگزاري جلسات كارشناسي بين آژانس جايكا، شهرداريها و سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و متناسب با شرح وظايف شهرداريها در حوزه مديريت بحران تدوين گرديده است كه اولين دوره در سال 1396 با حضور 11 نفر و دومين دوره در سال 1397 با حضور 10 نفر از بين افراد متخصص مربوطه در ستادهاي مديريت بحران شهرداري ها برگزار شده است.

رجب صلاحي در زمينه انتقال دانش كسب شده از كشور ژاپن در زمينه مديريت بحران شهرداريها نيز اعلام داشت؛ برنامه هاي آموزش کاربردی ارایه شده در این پروژه و بیان تجارب قابل لمس موجب ارتقاء سطح نگرش و تغییر رفتار شرکت کنندگان شده و موجب شد تا شرکت کنندگان در دوره بتوانند با دانش کسب شده، شیوه برنامه ریزی در حوزه تحت مسئولیت خود را ارتقاء داده و روشی سیستماتیک برای مستندسازی و طبقه بندی آموخته ها، تجارب و برنامه های مرتبط با حوزه کاری خود بکار بگیرد.

همچنين گوتو مدير بخش كاهش مخاطرات سوانح دفتر مركز جايكا نيز از همكاري ها و برنامه ريزي بسيار دقيق و منظم سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور براي همكاري هاي مشترك طي سالهاي گذشته تشكر كرد و با بيان اهميت تمركز براي كاهش ريسك در سطح شهرهاي كشور ايران بر اساس چارچوب سند سنداي ادامه داد: يكي از اهداف تعيين شده در سند سنداي كه كشور ايران نيز اين سند را امضا كرده است، توسعه ظرفيت هاي ملي و محلي براي مقابله با بحران است. بخش ملي كه از طريق سازمان مديريت بحران كشور و بخش محلي در شهرها از طريق سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور قابل پيگيري و انجام مي باشد.

وي ادامه داد: در سال 2020 بايد دبيرخانه سند سنداي گزارشي را از كشورهاي عضو براي تحقق اين سند 5 سال اول ارايه دهند كه بخش قابل توجهي از اين اقدامات از طريق سازمان شهرداريها در زمينه مديريت بحران شهرداريها ميتواند شكل بگيرد.

وي درخصوص انتخاب و معرفي افراد براي شركت در دوره هاي آموزشي نيز اشاره داشت؛ هدف اصلي از اين همكاري مشترك ارتقاي ظرفيت هاي مقابله با حوادث و سوانح در شهرهاست بر اين اساس افرادي كه مستقيماٌ در سياستگذاري، برنامه ريزي همچنين هماهنگي اقدامات اجراي مديريت بحران در شهرها فعاليت دارند انتخاب و معرفي شوند.

وي درخصوص محتواي دوره هاي آموزشي نيز اعلام داشت؛ محتواي آموزشي بر اساس اطلاعات دريافتي و جلسات كارشناسي مشترك با طرف ايراني، تدوين و سعي شده است در اين دوره هم مباحث بصورت تئوري، هم كارگاهي و هم بازديد از تجارب موفق باشد.

وي ادامه داد: در سال سوم هدف ما اين كه در خروجي اين دوره هر كدام از شركت كنندگان يك برنامه اجرايي براي مديريت بحران شهر خود تهيه كرده باشند.

در اين جلسه همچنين آ دكتر راضي سرپرست دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري با اشاره به تجارب مشابه در زمينه مديريت پسماند اعلام داشت؛ تدوين برنامه‌هاي همكاري فني و آموزشي مشابه با استفاده از تجربيات شركت‌كنندگان در دوره‌هاي آموزشي جايكا زير نظر آژانس جايكا، براي انتقال دانش به ساير شهرداري هاي كشور از جمله اين اقدامات مهم و موثر مي تواند باشد.

همچنين مهندس نورالهي مسئول دبيرخانه ستاد مديريت بحران شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور گزارشي از فعاليتها و اقدامات صورت گرفته در راستاي ظرفيت سازي براي مديريت بحران شهرداريهاي كشور ارايه داد.

وي ضمن ارزيابي از نتايج حاصل از برگزاري اين دو دوره اعلام داشت؛ تمام اهداف آموزشی تعيين شده، در اين دوره پیش بینی و برنامه هاي آموزشي مربوطه ارایه گردید. در اين بين براي تدوين برنامه مقابله با بحران، تهيه نقشه خطر پذيري شهري، اقدامات سخت افزاري و نرم افزاري براي مديريت بحران زلزله و سيلاب،‌ استفاده از مشاركت شهروندان در مراحل مختلف مديريت بحران و مستند سازي حوادث توسط هر دستگاه بعد از هر حادثه از جمله اقدامات مهم و مورد استقبال اكثريت شركت كنندگان بوده كه قابليت بهره گيري و بومي سازي اين تجارب در كشور ايران نيز وجود دارد.

 

 

کد: 50018477

زمان انتشار: سه شنبه 21 اسفند 1397 12:02 ب.ظ

تعداد نمایش: 65

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.