تفاهم نامه همکاری بین سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران- 5/11/92

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.