مديركل جديد دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان شهرداري ها و دهياري ها معارفه شد

مديركل جديد دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان شهرداري ها و دهياري ها معارفه شد

طي مراسمي با حضور مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، رضا نگهبان به عنوان مديركل جديد دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات اين سازمان معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مهندس خندان دل در اين مراسم كه با حضور معاونان و مديران كل سازمان تشكيل شد، عملكرد دفاتر مرتبط با بازرسي و پاسخگويي به شكايات را در زمينه اصلاح شيوه ها و رويه ها و جريانات اداري، حذف بوروكراسي هاي زائد و مقابله با فساد با اهميت و محوري برشمرد.

وي با اشاره به فعاليتهاي گسترده و ارايه خدمات شبانه روزي شهرداري ها و دهياريها و ارتباط مستمر آنها با ساكنان شهرها و روستاها گفت: با توجه به گردش مالي بالاي اعتبارات در شهرها، چنانچه رويه هاي نامناسب اداري وجود داشته باشد، فساد صورت خواهد گرفت.

خندان دل، شناخت را شرط لازم و مقدماتي براي اقدامات حوزه بازرسي و پاسخگويي به شكايات ذكر نمود و گفت: قطعا تجربيات ارزشمند آقاي دكتر نگهبان در سمتهاي مختلف مديريتي در شهرداري تهران و حضور وي در كارهاي ميداني و پيچيده فرصت مناسبي براي حرفه اي تر شدن دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و ايفاي قوي تر نقش هدايتگرايانه و سياستگذارانه سازمان است.

وي همچنين از خدمات آقاي اميني مديركل پيشين دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان و آقاي ايرانشاهي معاون دفتر كه مدتي عمده دار سرپرستي آن بود، قدرداني نمود.

در ادامه دكتر نگهبان از اعتماد رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در واگذاري سمت مديركلي دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات تشكر و ابراز اميدواري نمود كه در همكاري با مجموعه مديران سازمان و كاركنان اين دفتر از تمامي ظرفيتهاي خود براي اداره مطلوب آن استفاده نمايد.

وي تصريح كرد: نلاش خواهيم نمود بستر لازم را براي اصلاح امور و كاهش آسيب ها در حوزه شهرداري ها و دهياري ها فراهم نماييم.

در خاتمه مهندس خندان دل حكم آقاي نگهبان را به وي اعطا نمود.

 

 

کد: 50016247

زمان انتشار: چهارشنبه 17 مرداد 1397 01:06 ب.ظ

تعداد نمایش: 287

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.