امكان‌سنجي ايجاد پايگاه‌هاي امداد و نجات روستايي در دستور كار معاونت امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

امكان‌سنجي ايجاد پايگاه‌هاي امداد و نجات روستايي در دستور كار معاونت امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

به دليل كثرت بروز حوادث طبيعي همچون زمين لرزه و سيل در كشور و آسيب پذير بودن اغلب روستاها در اينگونه حوادث، ضرورت دارد پوشش حمايتي و خدماتي مناسب و مطمئني براي مقابله با حوادث و بحرانهاي طبيعي در روستاها تهيه شود. به همين منظور ايجاد پايگاه‌هايي در مراكز دهستانهاي كشور براي تجميع ادوات، تجهيزات امدادي و بهر‌ه‌گيري از ظرفيت‌ دهياري‌ها به منظور امدادرساني به موقع و سريع به آسيب ديدگان به ويژه در ساعات و روزهاي اوليه بروز حادثه تا رسيدن نيروها و واحدهاي امدادي در دستور كار معاونت امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، به همين منظور در جلسه اي كه با حضور معاون امور دهياريها،‌ مديران كل معاونت مذكور، مسئولين مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، سازمان مديريت بحران كشور و جمعيت هلال اهمر در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور تشكيل شد، امكان سنجي ايجاد پايگاههاي مذكور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتداي اين جلسه دكتر جندقيان معاون امور دهياريها ضمن ارائه گزارشي مختصر از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط دهياريها در حادثه تاسف بار زمين لرزه استان كرمانشاه و نقش مؤثر دهياري‌ها در همراهي و كمك به نيروهاي امدادي، بر تدوين سازوكار مشخص براي استفاده هر چه مطلوبتر از ظرفيت اين نهاد مردمي در حوادث احتمالي تأكيد نمود.

در ادامه جلسه نيز ساير حاضرين نقطه نظرات خود را پيرامون نحوه بهره برداري همه جانبه از ظرفيت‌هاي موجود براي امدادرساني به موقع و سريع به آسيب ديدگان از حوادث و سوانح طبيعي بيان نمودند و بر هم افزايي اقدامات و فعاليتهاي دستگاههاي ذيربط در اين خصوص تأكيد كردند.

در پايان با توجه به مباحث صورت گرفته مقرر شد هر يك از دستگاه ها پيشنهادهاي خود را پيرامون نحوه ايجاد پايگاههاي امداد و نجات در مراكز دهستان‌هاي كشور ارائه نمايند.

ضمنا با توجه به در دستور كار بودن تهيه گزارش آسيب شناسي مديريت روستايي در زمينه ايمني و آتش نشاني در معاونت امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور مقرر شد به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه هاي مرتبط، در صورت لزوم جلساتي نيز پيرامون تهيه اين گزارش با حضور نمايندگان دستگاههاي مذكور برگزار شود.

لازم به ذكر است با توجه به برنامه ها و اقدامات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور براي ارتقاء وضعيت ايمني و آتش‌نشاني در روستاهاي كشور، تا كنون 800 پايگاه آتش نشاني روستايي مجهز به خودروي آتش نشان و تجهيزات امداد و نجات ايجاد شدند و در اختيار دهياريهاي مربوطه قرار گرفتند.

اين پايگاهها با بهره‌گيري از ظرفيت موجود و تجميع امكانات و تجهيزات امدادي، بستر و امكان مناسبي براي ارائه خدمات مطلوب و سريع در مواقع بروز حوادث طبيعي و كاهش خسارات و تلفات ناشي از آنها مي‌باشند.

کد: 50013646

زمان انتشار: یکشنبه 17 دی 1396 11:49 ق.ظ

تعداد نمایش: 214

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.