عناوین اموزشی سومین دوره آزمون مکاتبه ای دهیاران اعلام شد

معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستائی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،شش عنوان آموزشی را که برای سومین دوره آزمون مکاتبه ای دهیاران در نظر گرفته شده اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته و تجارب بدست آمده در برگزاری دوره های اول و دوم آزمون مکاتبه‌ای دهیاران، عناوین آموزشی "مفاهیم و مبانی صنایع روستایی"، "شیوه های جلب مشارکت و تعاون روستایی در توسعه روستا"،" برنامه ریزی و مدیریت در روستا"، "بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا" و "املاک و اراضی روستایی" برای سومین آزمون مکاتبه ای دهیاران سراسر کشوردر نظر گرفته شد.

این کتابها در شمارگان بیش از 15 هزار نسخه در حال چاپ است و به زودی به استانداری ها ارسال می شود تا در اختیار دهیاران قرار گیرد.

سومین آزمون مکاتبه ای دهیاران سراسر کشور پائیز امسال با حضور بیش از 15 هزار دهیار به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور برگزار می شود و پس از انجام این آزمون ها در استانها در پایان سال آزمون ملی با حضور نفرات برتر استانها برگزار می شود.

با توجه به تجربیات حاصل از برگزاری دو دوره آزمون ،طراحی سوالات و برگزاری آزمون برعهده استانداری هاست و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تنها منابع آزمون را تعیین و بر فرآیند کلی کار نظارت خواهد کرد.

کد: 5002332

زمان انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1392 02:32 ق.ظ

تعداد نمایش: 10

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.